Logo Fruchtsaft Bayer
Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmen

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

W naszym zakładowym laboratorium, surowce, półprodukty oraz gotowe produkty są analizowane i dokumentowane.
System QM, zaprojektowany specjalnie dla naszej firmy, stanowi bazę, dzięki której nasze zakłady opuszczają tylko pełnowartościowe produkty.

W uzupełnieniu naszej własnej kontroli, renomowane zewnętrzne laboratoria przeprowadzają dalsze analizy, które gwarantują wysoki poziom jakości naszych produktów.

We Fruchtsaft Bayer, możliwość ustalenia pochodzenia produktu jest zapewniona od ponad 5 lat i jest regularnie testowana w przeprowadzanych przez zewnętrzne władze kontrolach, takich jak np. coroczne “bio” kontrole, dokonywane przez BCS-Nürnberg lub SGF.

Transparenz
gestrichelte Linie